Liên hệ

PHƯỚC THÀNH HOTEL

Địa chỉ: 118 Nguyễn Huệ, P.2, TP.VL
Điện thoại: (0270) 3 888 479 - (0270) 3 868 779 
Email: ksphuocthanhiv@gmail.com

DANH MỤC PHÒNG


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


THỐNG KÊ

: 69090
: 8184

Copyright © 2017 Phước Thành IV Hotel